زیر دسته ها و محصولات Cable-and-cable-types-and-joints

مفصل کابل رزینی چدنی حرارتی جهت متصل کردن انواع کابل های فشار متوسط ۲۰

مشاهده

فروش انواع کابلشو کفش ها برای متصل شدن انواع کابل به

مشاهده

کابلشو مسی با روکش قلع دارای ضخامت های مختلف شرکتی و بازاری در مارک

مشاهده

فروش ویژه کابلشو آلومینیوم با ضخامت های مختلف شرکتی و بازاری در

مشاهده

موف آلومینیوم و مسی و بی متال در بعضی موارد به جای استفاده از کلمپ از

مشاهده

سرکابل هوایی زمینی داخلی جهت بستن کابل های فشار متوسط ۲۰ کیلو

مشاهده