زیر دسته ها و محصولات Fittings-and-all-kinds-fittings-and-clamps-hold-medium

فروش ارزان قیمت انواع سینی کابل برای نگه داشتن و عبور کانالیزه کردن کابل

مشاهده

کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت اینترنت مخصوص انتهای کلان سیم های هادی بدون

مشاهده

کلمپ ارتباط خط به خط زمانی استفاده میشود که از خط های اصلی باید

مشاهده

کلمپ انشعاب روشنایی زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که از خط های اصلی

مشاهده

فروش کلمپ انشعاب فرعی وقتی از خط های اصلی برای منازل و

مشاهده

فروش ویژه وینج کلمپ زمانی از وینج کلمپ استفاده میکنیم که می‌خواهیم

مشاهده

کلمپ آویز به کنسول با استفاده از پیچ و مهره دم

مشاهده

انواع آچار های خودنگهدار سه نوع آچار اف آلن که برای سفت کردن

مشاهده

بست نگهدارنده کابل زمینی تری فویل برای بستن کابل های زمینی روی دیوار باید

مشاهده