زیر دسته ها و محصولات Fixing-and-connection-lines

فروش انواع سیم و کابل آلومینیومی جهت خطوط فشار متوسط هوایی ۲۰ کیلو ولت

مشاهده

سیم روکش دار الومینیوم کابل در سایت های مختلف به اسم های مانند هانیه

مشاهده

کابل فشار ضعیف و متوسط ۲۰ کیلو ولت به درخواست هم از نوع مس و آهن آلومینیوم

مشاهده

فروش انواع کابل های مسی و آلومینیومی این کابل ها فشار متوسط وضعیت هم از

مشاهده