زیر دسته ها و محصولات Kind-of-lightning-strikes

دکل های صاعقه گیر خازنی صاعقه گیر خازنی باید از جنس گالوانیزه

مشاهده

پایه های نگهدارنده برقگیر برنجی از کاربردی ترین پایه صاعقه گیرها برای مکان هایی

مشاهده

کاربرد پایه صاعقه گیر دیواری برای نقاطی است که این امکان وجود ندارد

مشاهده

شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر به واسطه شمارنده می‌توان تعداد دفعات اصابت

مشاهده

پایه صاعقه گیر پایه برقگیر از کاربردی ترین پایه صاعقه گیر ها برای مکان هایی با

مشاهده